Αναρτήθηκε από: ΚΑΛΥΜΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ | 17/11/2011

Κούρεμα χρεών και σε … υπαλλήλους

lawΕδώ και ένα εξάμηνο πάνω από 30 αποφάσεις  θετικές για τους πολίτες , σε εφαρμογή του νόμου 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά  , εκδόθηκαν σε όλη τη χώρα από τα  δικαστήρια .

Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή μιλούν για περισσότερους από 7.000 πολίτες που έχουν ήδη  προσφύγει στα δικαστήρια . Ολοένα και περισσότεροι δανειολήπτες οι οποίοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υψηλές δόσεις που απαιτούν οι τράπεζες για την εξόφληση των χρεών τους  εκμεταλλεύονται το σχετικό ευνοϊκό πλαίσιο και προσφεύγουν στα δικαστήρια .

Και το Ειρηνοδικείο Ρόδου προχώρησε σε αντίστοιχη  απόφαση που εξέδωσε χθες . Είναι η πρώτη απόφαση του είδους που εκδίδεται σε επίπεδο δικαστικής περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου και  αποδεσμεύσει καταναλωτή από το τόκο τραπεζικών δανείων.
Συγκεκριμένα
:

 Η υπ΄αριθμ. 1/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου που συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ρόδου κ. Ευφημία Παπαχρυσάνθου, και τον γραμματέα Τηλέμαχο Χατζηιωαννίδη, έκανε δεκτή  αίτηση δημοτικού υπαλλήλου και καθόρισε τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του προς τις πιστώτριες του σε πεντακόσια ευρώ συνολικώς, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.
Με την ίδια απόφαση εξαιρείται της εκποίησης διαμέρισμα, εμβαδού 82 τ.μ., ιδιοκτησίας του αιτούντος που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του ενώ του επιβάλλει την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην Εμπορική Τράπεζα το ποσό των 251,33 ευρώ μηνιαίως και επί 15 έτη. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο αιτών, επικαλούμενος ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζήτησε τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών έναντι των πιστωτών του.
Ο αιτών, όπως προέκυψε από τη δικαστική έρευνα, έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.050 ευρώ και έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του.
Πιστωτές του είναι η Εμπορική Τράπεζα στην οποία φέρεται να οφείλει σε στεγαστικό δάνειο, σε καταναλωτικά και πιστωτική 161.169,34 ευρώ, η Marfin στην οποία φέρεται να οφείλει 27.917,92 ευρώ, η Γενική Τράπεζα στην οποία οφείλει σε πιστωτική 2.944,09 ευρώ, η τράπεζα Πειραιώς στην οποία οφείλει σε καταναλωτικό και πιστωτική το ποσό των 16.925,84 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα στην οποία οφείλει σε δάνεια και πιστωτικές 28.984,64 ευρώ, η Eurobank στην οποία οφείλει 35.927,37 ευρώ και η Alpha στην οποία οφείλει 19.863,14 ευρώ. Δηλαδή το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχεται σε 292.732,34 ευρώ.
Η απαίτηση της Εμπορικής από την σύμβαση στεγαστικού δανείου είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία του.
Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ισχυρισμός μιας πιστώτριας ότι ο αιτών από δόλο περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής διότι ελάμβανε δάνεια η αποπληρωμή των οποίων ήταν προδήλως αδύνατη με βάση τα εισοδήματά και την εν γένει οικονομική του δυνατότητα, είναι απορριπτέος ως αόριστος.
Το δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα ότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Επισημαίνεται επιπλέον ότι δεν εξειδικεύονται στην αίτηση οι συγκεκριμένες ενέργειες με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από την πιστώτρια τράπεζα την οικονομική του κατάσταση ή υποχρεώσεις που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά των υποψηφίων πελατών τους.
Διαπιστώθηκε παραπέρα ότι η εμπορική αξία του ακινήτου του ανέρχεται σε 74.400 ευρώ και ότι ο αιτών αδυνατεί ανυπαίτια να εξυπηρετήσει τις παραπάνω οφειλές του.
Το δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω στοιχεία όρισε την κάθε μηνιαία καταβολή του αιτούντος σε 500 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του.
Ειδικότερα στην Εμπορική θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 275,28 ευρώ, στην Marfin θα καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 45,98 ευρώ, στη Γενική θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 5,03 ευρώ, στην Πειραιώς θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 28,90 ευρώ, στην Εθνική θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 49,51 ευρώ, στην Eurobank θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 61,37 ευρώ και στην Αlpha θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 33,93 ευρώ.
Το διαμέρισμα ιδιοκτησίας του αιτούντος που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και αυτό εξαιρέθηκε από την εκποίηση.
Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της Εμπορικής και όπως έκρινε το δικαστήριο η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 63.240 ευρώ, του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών του με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης με μηνιαίες καταβολές επί 15 έτη, ποσού 291,67 ευρώ που θα αρχίσουν την πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 2015, δηλαδή μετά την παρέλευση τριών ετών από τη δημοσίευση της απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: